ప్రపంచాన్ని మార్చివేసిన 100 ఆవిష్కరణలు

100 Inventions That Changed The World

03:13 PM ON 21st January, 2016 By Mirchi Vilas

100 Inventions That Changed The World

యావత్తు ప్రపంచాన్నే మార్చివేసిన 100 ఆవిష్కరణలు , వాటిని ఎప్పుడు కనిపెట్టారో , అసలు అవి ఎప్పటి నుండి మనుగడలోకి వచ్చాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/101 Pages

క్లాత్ పెగ్(Clothes peg)

క్లాత్ పిన్ లేదా క్లాత్ పెగ్ అనేది ఉతికిన బట్టలను ఆరబెట్టేందుకు ఉపయోగించే ఒక వస్తువు. తాడుపై ఆరబెట్టిన బట్టలు ఎగిరిపోకుండా క్లాత్ పిన్ పెట్టడం మనకు తెలిసిందే. 1700వ సంవత్సరం నుంచే వీటి వాడకం మొదలైంది. అయితే అప్పట్లో వీటిని చెక్కతో తయారు చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు స్టీల్, ప్లాస్టిక్, రబ్బర్ మొదలైన వాటితోనూ క్లాత్ పెగ్ లను తయారు చేస్తున్నారు.

English summary

Here are the top 100 Inventions That Changed The life style of entire World for decades