నిజానికి అవి అపోహలే !!

12 Popular facts

01:22 PM ON 30th December, 2015 By Mirchi Vilas

12 Popular facts

నిజజీవితం లో మనం చాలా వింటూ ఉంటాం. చందమామ లో కూర్చొని  అవ్వ అట్లు వేస్తుంది, మన మెదడును 10 శాతమే ఉపయోగిస్తాం అని ఇలా ఎన్నో.. మనం వినే వాటిలో చాలా వరకు అపోహలే ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని ఈరోజు తెలుసుకుందాం. 

1/13 Pages

1.గ్రేట్‌ వాల్‌ ఆఫ్‌ చైనా స్పేస్‌ నుండి చూడొచ్చు.

నిజానికి స్పేస్‌ నుండి గ్రేట్‌ వాల్‌ ఆఫ్‌ చైనా కనిపించదు.

English summary

Interesting facts you probably didn't know. There are lot of unknown facts, here we are listing few of them.