అబ్బుర పరిచే చిత్రాలు   

50 Award-Winning Wedding Photos

12:06 PM ON 6th January, 2016 By Mirchi Vilas

50 Award-Winning Wedding Photos

ఇటీవల జునేబగ్  వెడ్డింగ్స్ వారు నిర్వహించిన " బెస్ట్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ " కాంటెస్ట్ లో దాదాపు 45 దేశాల నుండి 10,000 ఫోటోలు పోటీ పడగా అందులో గెలిపొందిన 50 అత్యుత్తమ ఫోటోలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/51 Pages

Courtesy:Huffingtonpost

Img Src: GabeMcClintock

English summary

Recently Junebug Weddings eleased the 50 winners of their annual Best of the Best Wedding Photography Contest. This year, more than 10,000 images were submitted by photographers in 45 countries.