ఇటువంటి రాక్షస ప్రేమను మీరెక్కడా చూసుండరు.. అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు పెళ్ళికి ఒప్పుకోలేదని..

A boy kindapped his love sister's son for not accepting marriage with him

11:55 AM ON 21st September, 2016 By Mirchi Vilas

A boy kindapped his love sister's son for not accepting marriage with him

ప్రేమ ఏమైనా చేయిస్తుంది.. ప్రేమించిన అమ్మాయి/అబ్బాయి కోసం మంచివాడిగా ఉండే వాడు సైతం ఆ సమయంలో రాక్షసుడిగా మారుతాడు. అది ఆ అబ్బాయి తప్పు కాదు, ప్రేమించిన అమ్మాయి దూరం అవుతుందనే బాధతో చెయ్యకూడని తప్పులు చేస్తాడు. సరిగ్గా ఈ అబ్బాయి కూడా అదే చేసాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

1/6 Pages

ప్రేమించిన అమ్మాయిని దక్కించుకునేందుకు కొంతమంది కొన్ని రకాలను అనుసరిస్తారు. కొందరు మంచి మార్గంలో ఆమెను వారి కుటుంబసభ్యులను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకుంటారు. మరి కొందరు మాత్రం వారి కుటుంబ సభ్యులను బెధిరించి ప్రేమించిన అమ్మాయిని దక్కించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు.

English summary

A boy kindapped his love sister's son for not accepting marriage with him