శ్రీకాకుళం లో దారుణం అన్నని పెళ్లి చేసుకున్న చెల్లి

A Girl Marries Her Brother In Srikakulam

05:24 PM ON 24th February, 2016 By Mirchi Vilas

A Girl Marries Her Brother In Srikakulam

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక దారుణం చోటు చేసుకుంది. కలియుగంలో చూడలేమనుకున్న దారుణాన్ని చేసి చూపించారు ఈ ఇద్దరూ.. అసలు విషయంలోకి వస్తే..

1/4 Pages

శ్రీకాకుళం జిల్లాకి చెందిన ఒక అమ్మాయి (20) తన అన్నని పెళ్లి చేసుకుంది. ఆ అమ్మాయి అదే గ్రామానికి చెందిన తన పెద్దనాన్న కొడుకుతో మూడేళ్లుగా ప్రేమాయణం సాగించింది. ఎవరికీ తెలియకుండా పెళ్లికూడా చేసేసుకుంది.

English summary

A 20 Year Girl in Srikakulam married her brother.This make sensational in Srikukalam District.They loved each other for three years and married recently.Their Parents rejected those marriage and due to that she committed suicide.Parents were ataken her into hospital and police filed case on this incident.