3 లక్షలు కోసం రోజంతా సెక్స్ చేస్తానని బెట్ కట్టాడు.. చివరికి ఏమైందో తెలుసా?

A man bets 3 lakhs for 12 hours continuous romance

11:29 AM ON 20th September, 2016 By Mirchi Vilas

A man bets 3 lakhs for 12 hours continuous romance

ఇటువంటి పందెం ఎక్కడ కనుండరు, వినుండరు. ఎంతో షాకింగ్ కి గురి చేసే ఈ పందెం వివరాల్లోకి వెళితే.. రోజంతా సెక్స్ చేయడానికి ఛాలెంజ్ చేసిన ఓ మొనగాడు ఆ తృప్తిని పొందేందుకు వేసిన ఎత్తు ఏకంగా పెద్ద ప్రమాదానికి దారి తీసింది. ఇంతకీ ఆ రసిక సికామణి ఏం చేసాడంటే..

1/6 Pages

డబ్బాడు వయాగ్రా టాబ్లెట్స్ ను ఒకేసారి మింగేశాడు. రష్యాకు చెందిన సెర్జీ ట్యుగనోవ్ అనే ఈ పురుషపుంగవుడు ఓ మాంచి ఉంపుడుగత్తెను బేరమాడుకున్నాడు. అయితే వీళ్లిద్దరి చర్చల్లో ఆమె ఓ బెట్ వేసింది.

English summary

A man bets 3 lakhs for 12 hours continuous romance. A man bets 3 lakhs for 12 hours continuous sex. He swallowed one bottle viagra tablets and continued sex for 12 hours with 2 prostitutes. After that he died with heart attack.