హీరోలు వారి మేనరిజం

Actors and Their Mannerisms

12:58 PM ON 10th June, 2016 By Mirchi Vilas

Actors and Their  Mannerisms

మన హీరోలకి ఒక్కోహీరోకి ఒక్కో మేనరిజం ఉంటుంది. అయితే అదే వారి స్టైల్ కూడా ఏ హీరోనైనా అనుకరించాలంటే ఆ మేనరిజం చేస్తే చాలు ఇట్టే మనం గుర్తుపట్టేస్తాం. మహేష్ బాబు పరుగు బలే ఉంటుంది కదా . అదే అతడి మేనరిజం.. మహేష్ కే కాదు ఇలా చాలామంది సౌత్ హీరోలకి ఒక్కో స్టైల్ ఉంటుంది. అయితే ఇవి ఒకరివి వేరొకరికి నప్పవు. అలాంటి మన హీరోల మేనరిజం ఏమిటో చూద్దామా...

1/9 Pages

చిరంజీవి - కాలర్ ఎగరేయడం

English summary

In this article, we have listed about signature mannerisms of different heroes.