భారతదేశం నుండి అరిస్టాటిల్‌ ఈ ఐదింటిని తీసుకురమ్మన్నాడట ..

Aristotle advice to Alexander about India

01:36 PM ON 9th May, 2016 By Mirchi Vilas

Aristotle advice to Alexander about India

అరిస్టాటిల్‌ ప్రముఖ ప్రాచీన గ్రీకు తత్వవేత్త. ఇతడు ప్లేటో కి శిష్యుడు అలాగే అలెగ్జాండర్‌కి గురువు.  అలెగ్జాండర్‌  గ్రీకు దేశములో మాసిడోనియా రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు. ఇతడు గొప్ప గ్రీకు వీరుడు. అసలు విషయానికి వస్తే ఒకరోజు అలెగ్జాండర్‌ భారతదేశం మీద దండయాత్రకు సిద్ధమై తన గురువైన అరిస్టాటిల్‌ కు ఈ విషయాన్ని చెప్తాడు. అప్పుడు అరిస్టాటిల్‌ ఏమన్నాడు ? వారిద్ధరి మధ్య సంబాషణ స్లైడ్‌షోలో చూడండి.

ఇది కుడా చూడండి : ఐదు ప్రదేశాల మిస్టరీ వెనుక లాజిక్

ఇది కుడా చూడండి : మన రూటే సెపరేటు...అదే మన గ్రేటు....

ఇది కుడా చూడండి : నవ్వు తెప్పించే వింత చట్టాలు

1/8 Pages

అరిస్టాటిల్‌ అంగీకరించలేదు

భారతదేశంపై దండెత్తి వెళతానని అలెగ్జాంటర్‌ చెప్పగానే అరిస్టాటిల్‌కి నచ్చలేదు. 

English summary

Aristotle told Alexander to bring from India after the war. Earth from the holy land of Bharat, Water from Ganges, Bhagavat Gita, Bhagavatam.