లలితా స్త్రోత్రాన్ని పఠిస్తే వచ్చే లాభం ఏమిటో తెలుసా?

Benefits of Lalitha Sthothram

11:51 AM ON 26th November, 2016 By Mirchi Vilas

Benefits of Lalitha Sthothram

లలితా సహస్రనామ పారాయణ చాలామంది తమ తమ ఇళ్లల్లో రోజూవారీ గానీ, వారానికి ఒకమారు గాని చేస్తుంటారు. సకల చరాచర జగత్తును పాలించే అమ్మవారి సహస్ర నామాలను పఠిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. సాక్షాత్తు తల్లి పార్వతీదేవి మనకు ఇచ్చిన గొప్పవరం ఈ నామావళి. అమ్మవారి యశస్సుని కీర్తిని, శక్తిని తెలిపే నామాలను పఠిస్తే అనేక మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి.

1/11 Pages

1. బ్రహ్మాండపురాణంలో లలితా దేవి సహస్ర నామావళి వుంది.

English summary

Benefits of Lalitha Sthothram