వడదెబ్బను నివారించటానికి చిట్కాలు

Best tips to avoid sunstroke

09:19 AM ON 14th March, 2016 By Mirchi Vilas

Best tips to avoid sunstroke

వేసవి కాలం వచ్చేస్తుంది. వేసవిలో వేడి కారణంగా అనేక  దుష్పరిణామాలు కలుగుతాయి. అందువలన మనకు వడదెబ్బ తగలకుండా ముందు జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం.

1/9 Pages

1. వేడిలోకి పరిమితంగా రావాలి

అత్యంత వేడి ఉన్న సమయం 11 గంటల నుండి 5 గంటల మధ్య ఎండలోకి రాకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వేడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

English summary

Heat exhaustion can affect anyone, but very young children and older people are at greater risk. You are also at high risk if you are overweight, have diabetes, have kidney, heart or circulation problems.