ఏది తింటే ఏ అవయవానికి మంచిది

Body parts that look like the foods

04:35 PM ON 29th April, 2016 By Mirchi Vilas

Body parts that look like the foods

చాలామందికి ఏం తింటే ఏం లాభం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని ఆశగా ఉంటుంది. విచిత్రంగా ఆకారాన్ని బట్టి ఆ పదార్ధం ఆ అవయాలకి మంచిది. ఏంటి కన్ఫూజన్ గా ఉందా అయితే ఆర్టికల్ చదవండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఏ పళ్ళు, కూరగాయలు తింటే ఏ అవయానికి మంచిదో తెలుసుకోండి.

ఇది కుడా చదవండి : పరగడుపున నీళ్ళు తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా!

ఇది కుడా చదవండి : కోడిగుడ్డుతో..3 రోజుల్లో 3 కిలోలు తగ్గండి

ఇది కుడా చదవండి : వడదెబ్బ లక్షణాలు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

1/12 Pages

వాల్నట్ - బ్రెయిన్

వాల్నట్ చూడడానికి కొంచెం బ్రెయిన్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. చూసారా ఈ వింత ఇది తింటే బ్రెయిన్ కి చాలా మంచిదట.

English summary

Body parts that look like the foods. Carrots are look like human eye. Carrots are packed full of beta-carotene, a vitamin that decreases the chance of developing macular degeneration in older people.