మనం తీసుకునే ఆహారం బాగా నమిలి తినాలి.. లేదంటే..

Chew the food well

02:42 PM ON 30th September, 2016 By Mirchi Vilas

Chew the food well

మనిషి ఆహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే తీసుకునే ఆహారం సక్రమంగా తీసుకోవాలి. ఏదో ఆదరా బాదరాగా తినేస్తే, అనారోగ్య సమస్యలు వెంటాడతాయి. అందుకే ఆరోగ్యం గురించి స్వయంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించి తీరాలి. అవేమిటో చూద్దాం..

1/14 Pages

1. మనం తీసుకునే ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్లుండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, ఇవి శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

English summary

Chew the food well