చైనా గురించి కొన్ని వాస్తవాలు

Crazy Facts about China

06:13 PM ON 12th February, 2016 By Mirchi Vilas

Crazy Facts about China

చైనా గురించి కొన్ని తెలియని కొన్నిఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం.

1/22 Pages

1. ఫార్చ్యూన్ కుకీలు సంప్రదాయ చైనీస్ కస్టమ్ కాదు. వీటిని 1900 సంవత్సరంలో సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లో కనుగొన్నారు.

English summary

In this article, we have listed Crazy Facts about China. China executes the death penalty more than 4 times as the rest of the world combined Celebrities