దీపారాధన ఎన్ని వత్తులతో చెయ్యాలి?

Deeparadhana enni vatthulatho cheyyali

01:07 PM ON 30th September, 2016 By Mirchi Vilas

Deeparadhana enni vatthulatho cheyyali

ప్రతిరోజూ ఇళ్లల్లో దీపారాధన చేయడం రివాజు. అయితే దీపారాధనలో ఎన్ని వత్తులు వుండాలని కొందరు అడుగుతుంటారు

1/8 Pages

2 వత్తులా లేక 5 వత్తులా? ఎన్ని? దానికి సమాధానం.. 5 వత్తులు ఉత్తమం అని పెద్దల మాట..

English summary

Deeparadhana enni vatthulatho cheyyali