మీ గురించి మీకు తెలుసా ?

Did you know facts about human body

05:04 PM ON 5th May, 2016 By Mirchi Vilas

Did you know facts about human body

మనిషి శరీరం ఒక అద్భుత సృష్టి. అది ఎవరికీ అర్ధం కాదు... కొంతమంది దేవుడి మహిమ అంటారు కొంతమంది సైన్స్ అంటారు. ఏది ఏమైనా ఎంతగా చర్చించుకున్నా ఎడతెగని అద్భుతాలు ఎన్నో కనిపిస్తాయి మానవ శరీరంలో. కొన్ని విషయాలను అయితే శాస్త్రవేత్తల పరిశోశనల ద్వారా వెలుగులోకి తెచ్చారు. ఇంకా మానవ శరీరం గురించి తెలుసుకోవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. కొన్ని మానవ శరీరం గురించిన అద్భుతాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. మన శరీరం గురించి మనకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి వాటి వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

ఇది కుడా చూడండి : భార్యాభర్తల అన్యోన్యతకు ట్రిక్స్‌

ఇది కుడా చూడండి : మన వ్యక్తిత్వాన్ని చెప్పే కనుబొమ్మలు

ఇది కుడా చూడండి : ఈ ఫుడ్స్ తో గర్భం త్వరగా పొందవచ్చు

1/9 Pages

మెదడు దిండు సైజులో ఉంటుంది.

మెదడు ముడతలుముడతలుగా ఉన్న ఓ అవయవం.. ఆ ముడతలను తొలగిస్తే అది ఓ దిండు సైజులో ఉంటుంది. వింతగా ఉంది కదా ..

English summary

Did you know facts about human body. Did you know , unless food is mixed with saliva you can't taste it.