డిస్నీ రాజకుమారి నిజంగా ఎలా ఉంటుందో చూస్తారా?

Disney queens in real life

05:15 PM ON 5th October, 2016 By Mirchi Vilas

Disney queens in real life

మన చిన్నప్పటి డ్రీమ్ గర్ల్ జాస్మిన్. అదేనండోయ్ అల్లాదీన్ కార్టూన్లలో జాస్మిన్. ఇంకొంత మందికి అలైస్, ఇంకొంత మందికి ఎరియల్, ఆలా మనందరి బాల్యాన్ని వాళ్ళ కార్టూన్లలో ముంచేసినోళ్లే. ఫిన్లాండ్ కు చెందిన జిర్కా విన్సే అనే డిజిటల్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళను మర్చిపోలేకపోయాడో ఏమో, ఏకంగా వారు నిజం జీవితంలో ఉంటే ఎలా ఉంటారో ఉహించి బొమ్మలు వేసాడు. ఆ బొమ్మలు ఎంత బాగా ఉన్నాయంటే. అబ్బా ఎందుకులే చెప్పడం. ఒకసారి మీరే చూసేయండి.

1/9 Pages

జాస్మిన్:

English summary

Disney queens in real life