ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ మీద ఉన్న నంబర్స్ కి అర్ధం తెలుసా?

Do you know the meaning of numbers on water bottles

04:23 PM ON 20th September, 2016 By Mirchi Vilas

Do you know the meaning of numbers on water bottles

ఈరోజుల్లో అందరూ వాటర్ బాటిల్స్ నీళ్లు తప్ప బయటవి తాగడం లేదు. అవేర్నెస్ బానే పెరిగిపోయింది. అయితే సీసాతో నీటిని త్రాగిన ప్రతిసారి ప్లాస్టిక్ సీసా కింద ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయో గమనించారా? ప్లాస్టిక్ సీసాలో కోడ్స్ ఏమని సూచిస్తున్నాయో తెలుసా? త్రిభుజాల సంఖ్య ప్రాతినిధ్యం ఏమిటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? దీనిని ప్లాస్టిక్ సీసా తయారీకి ఉపయోగించే పదార్ధం ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని చూపే రీసైక్లింగ్ చిహ్నాలుగా పిలుస్తారు. దీనిని అనుసరిస్తే రీసైకిలింగ్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ వ్యాసంలో ప్లాస్టిక్ సీసాలకు ప్రస్తుతం ఉండే నంబర్స్ కి గల వాస్తవ కారణాలను తెలుసుకుందాం. ఈ సంఖ్యను ప్లాస్టిక్ సీసా అడుగున చూడవచ్చు. అందుచేత ఎందుకు ప్లాస్టిక్ సీసా కింద సంఖ్యను చూడాలో దానికి గల ఆసక్తికరమైన కారణం పరిశీలిద్దాం..

1/7 Pages

టైప్ 1 ప్లాస్టిక్(PETE లేదా PET)


సీసాలు బేసెస్ సంఖ్య 1గా గుర్తించారు. టైప్ 1 ప్లాస్టిక్ కానీ పాలిథిలిన్ టెరాఫ్తలెట్ కాదు. అందువల్ల దీనిని పెట్ గా పిలుస్తారు. ఈ ప్లాస్టిక్ డిస్పోజబుల్ సోడా/వాటర్ సీసాలలో కనబడుతుంది. ఈ ప్లాస్టిక్ సురక్షితం అని భావిస్తారు. ఈ ప్లాస్టిక్ సీసాలు అత్యంత వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ కార్యక్రమాలు ద్వారా తయారు చేయబడతాయని అర్ధం.

English summary

Do you know the meaning of numbers on water bottles. Their is lot of meaning about the numbers found on water bottles.