మందుల చీటీపై డాక్టర్లు రాసే కోడ్స్ కి అర్ధం తెలుసా?

Do you know the meaning of these codes

11:55 AM ON 4th August, 2016 By Mirchi Vilas

Do you know the meaning of these codes

మనిషి అన్నాక రోగాలు రాకుండా ఉండవ్. వస్తే వాటికి చికిత్స చేయించుకుంటాం. చివరకు మనకి జలుబు చేసినా, అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినా ముందు డాక్టర్లను సంప్రదిస్తాం. డాక్టర్లను సంప్రదించినప్పుడు వారు రాసే రాత చాలా సార్లు మనకు అర్ధం కాదు... కనీసం మందుల షాపు వారికైనా అర్ధమవుతుంది.. అది చాలు కదా! కానీ డాక్టర్లు రాసే ప్రిస్క్రిప్షన్ లో కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి.. Rx అని.. Hx అని.. ఇలా ఎన్నో కోడ్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఎప్పుడైనా గమనించడం గానీ, వీటికి అర్ధం ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం గానీ చేశామా లేదా? మరి అలాంటి ముఖ్యమైన కోడ్స్ అర్ధాలను ఓ సారి తెలుసుకుందాం.

1/2 Pages

ఈ కోడ్స్ అర్ధాలు చూడండి...(Common Abbreviations)


* Rx = Treatment(చికిత్స)

* Hx = History(చరిత్ర)

* Dx = Diagnosis(నిర్ధారణ)

* q = Every(ప్రతి)

* qd = Every day(ప్రతి రోజు)

* qod = Every other day(ప్రతి ఇతర రోజు)

* qh = Every Hour(ప్రతి గంట)

* S = without(లేకుండా)

* SS = One half(సగం)

* C = With(తోడు)

* SOS = If needed(అవసరమైతే)

* AC = Before Meals(భోజనానికి ముందు)

* PC = After meals(భోజనం తరవాత)

* OD = Once a Day(రోజుకి ఒక్కసారి)

* BID = Twice a Day(రోజుకి రెండు సార్లు)

* TID = Thrice a Day(రోజుకి మూడు సార్లు)

* QID = Four times a day(రోజుకి నాలుగు సార్లు)

* BT = Bed Time(పడుకునేటప్పుడు)

* hs = Half Strength or Bed Time(సగం లేదా పడుకునేటప్పుడు)

* BBF = Before Breakfast(అల్పాహారం తినే ముందు)

* BD = Before Dinner(రాత్రి భోజనం తరువాత)

* Tw = Twice a week(వారానికి రెండు సార్లు)

* SQ = sub cutaneous(చర్మం కింద)

* IM = Intramuscular(కండరాలలో)

* ID = Intradermal(చర్మం లోపల)

* IV = Intravenous(నరాల లోపల)

* QAM = Every Morning(ప్రతి ఉదయం)

* QPM = Every Night(ప్రతి రాత్రి)

* Q4H = Every 4 hours(ప్రతి 4 గంటలకు)

* PRN = As Needed(అవసరమైనప్పుడు)

* PO or per os = (By Mouth(నోటి ద్వారా)

* Mg = Milligrams(మిల్లీ గ్రాములు)

* Mcg/ug = Micrograms(మైక్రో గ్రాములు)

* G or Gm = Grams(గ్రాములు)

* 1TSF (Teaspoon) = 5 ml(ఒక చెంచా)

* 1 Tablespoonful =15ml(టేబుల్ స్పూన్ నిండా)

English summary

Do you know the meaning of these codes