వాస్తు ప్రకారం అనర్ధాలు కలిగించే ఈ 10 వస్తువులు మీ ఇంట్లో ఉండకూడదు

Don't keep these 10 things in your home

02:27 PM ON 23rd August, 2016 By Mirchi Vilas

Don't keep these 10 things in your home

పైకి ఎవరెన్ని చెప్పినా, ఇల్లు కట్టడం దగ్గర నుంచి అన్నీ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారమే జరుగుతున్నాయి. చైనా, ఇండియాలలో వాస్తు అనుసరించే వాళ్ళు ఎక్కువే వున్నారు. అయితే వాస్తు శాస్త్ర ప్రకారం కొన్ని వస్తువులు ఇంట్లో వుండకూడదట. అందులో ప్రధానంగా ఓ 10 వస్తువులు గురించి తెలుసుకుందాం..

1/11 Pages

10. యుద్ధానికి సంబంధించిన ఫోటోలు - పెయింటింగ్స్


యుద్ధాలను ప్రతిబింబించే ఫోటోలు - పెయింటింగ్స్ ఇంట్లో ఉండకూడదట. ఒకవేళ ఉంటే ఒకరిపై ఒకరికి కోప తాపాలు పెరగడం.. బంధువులతో గొడవలు జరగడం ఉంటాయట.

English summary

Don't keep these 10 things in your home