రైలు ప్రయాణంలో కితకితలు

Funny things to do on train

02:50 PM ON 22nd January, 2016 By Mirchi Vilas

Funny things to do on train

ట్రైన్‌లో ప్రయాణించేటప్పుడు చాలా సన్ని వేశాలను ఎదుర్కొంటాము. కొన్ని హాస్యాస్పందంగా ఉంటాయి. వాటిని ఇంటికి వచ్చి అందరితో చెప్పి తెగ నవ్వేస్తుంటాము. హాస్యాస్పదంగా ఉంటే ఓకే కాని ట్రైన్‌లో కొంత మంది వల్ల పిచ్చి కోపం వస్తుంది. తరువాత తలుచుకుంటే నవ్వొస్తుంది. అలాంటి సన్నివేశాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/13 Pages

1. కొంత మంది ట్రైన్లో హెడ్‌ఫోన్స్‌ పెట్టుకుని పాటలు వింటారు, కాని పాటలు బయటకు వినపడతాయి.

English summary

Here are the top funny things to do on train. Stand at the wrong side door and keep pushing the open button and get increasing frustrated when it doesn't open.