హారతి వేళ గంట ఎందుకు కొడతామంటే..

Hindus ring the bell in temple why ?

01:55 PM ON 11th May, 2016 By Mirchi Vilas

Hindus ring the bell in temple why ?

రోజూ తప్పని సరిగా గుడికి వెళ్తాం గుడికి వెళ్ళిన తరువాత తప్పకుండా గంటని మోగిస్తాం. అలాగే మనం ఇంట్లో పూజ చేసుకునే వేళలో కూడా గంటని మోగిస్తాం. అసలు గంట ఎందుకు కొడతామో దానిలోని పరమార్ధం ఏమిటో తెలుసుకుందామా...

ఇది కుడా చూడండి : బొటనవేలి కంటే పక్కన వేలు పొడవుగా ఉంటే ?

ఇది కుడా చూడండి : దేవుడ్ని ఏ పూలతో పూజించాలి

ఇది కుడా చూడండి : నేలపై కూర్చుని తినడం వల్ల ఇంత లాభమా ?

1/7 Pages

ప్రతిభాగానికి ప్రత్యేకత ఉంది

గంట విషయానికి వస్తే గంటలోని ప్రతీభాగానికి ప్రత్యేకత ఉంటుంది. గంట నాలుకలో సరస్వతీ మాత, ఉదర భాగంలో మహా రుద్రుడు, ముఖ భాగంలో బ్రహ్మదేవుడు, కొన భాగంలో ప్రాణశక్తి కలిగి ఉంటుందని పురాణాలు మనకు  తెలియజేస్తున్నాయి. 

English summary

Hindus ring the bell in temple. Because we announce our presence by ringing the bell.