నరకం ఎక్కడో లేదు ... ఈ జైలులోనే ఉందట

How it will be in Philippines Quezon City jail

11:34 AM ON 1st August, 2016 By Mirchi Vilas

How it will be in Philippines Quezon City jail

అవునా, జైళ్లు సంస్కరణ లకు నిలయాలుగా వుండాలని అంటుంటే, నరకంగా మార్చేయడం ఏమిటి? అసలు ఏమైంది, ఎక్కడ ఇలా జరుగుతోంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే,

1/8 Pages

కుజాన్ సిటీ జైలులో..

ఫిలిప్పీన్స్ లోని కుజాన్ సిటీ జైలు అచ్చు ప్రత్యక్ష నరకాన్ని తలపిస్తోందని అంటున్నారు. కేవలం 800 మంది ఖైదీలకు ఉద్దేశించిన ఈ జైల్లో సుమారు 4 వేలమంది ఖైదీలు ప్రతి రోజూ నరకాన్ని చవి చూస్తున్నారు.

English summary

The Jail in Philippines show us that how hell will be like. Here are some of the photos in which Philippines Jail will be.