స్వీట్‌ వాయిస్‌ పొందాలంటే..!

How to get sweet voice naturally

04:28 PM ON 14th April, 2016 By Mirchi Vilas

How to get sweet voice naturally

మదురమైన స్వరం కోరుకోని వారు ఎవరుంటారు.. ఎవ్వరూ ఉండరు. గొంతు సమస్యలను తీర్చడానికీ, గంభీరమైన స్వరాన్ని మధురమైన  కంఠం గా మార్చడానికి ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం శంఖముద్ర. శంఖ ద్వానంతో భగవంతుని ఎలా అయితే మేల్కొలుపుతామో ఆ రకంగానే  శరీరమనే దేవాలయంలో దాగి ఉన్న  దైవత్వాన్ని మేల్కొపేదే ఈ  శంఖముద్ర. శంఖ ముద్ర వేయడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ముద్ర ద్వారా ఆందోళనలు తగ్గి మనసుకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

ఇది కూడా చదవండి : పుట్టుమచ్చల బట్టి మీ మనస్తత్వం

ఇది కూడా చదవండి : ముక్కు పుడక ఎందుకు పెట్టుకుంటారో తెలుసా ?

ఇది కూడా చదవండి :శివుడు పార్వతి ని పెళ్ళాడింది ఇక్కడే..

1/7 Pages

శంఖ ముద్ర వేయడం ఎలా

వజ్రాసనంలో గానీ సుఖాసనంలో గానీ లేక పద్మాసనంలో గానీ ఈ మూడింటిలో మీకు వీలుగా వుండే ఏ  ఆసనంలో అయినా వెన్ను  నిటారుగా ఉంచి కూర్చోవాలి.

English summary

Shankh mudra can cure any kind of throat problems.