దేవుడు ఉంగారాన్ని ఎలా ధరించాలి?

How to wear Gods Ring

01:27 PM ON 30th April, 2016 By Mirchi Vilas

How to wear Gods Ring

చాలా మంది దేవుడి ఉంగరాలు ధరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే చైన్ లో కూడా లాకెట్ మాదిరిగా వేసుకుంటారు. ఉదయం లేవగానే దేవుడిని కళ్ళకి అద్దుకోవడం వంటివి చేస్తాం. ఆ ప్రతిమ లలో దైవత్వం ఉందనుకుంటాం  అసలు దేవుడి ఉంగరాలు ఎలా ధరించాలి ? వాటి నిబందనలు ఏమిటో తెలుసుకొని ధరించడం వల్ల లాభం ఉంటుంది. అయితే ఆ జాగ్రతలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉందా అయితే స్లైడ్ షో లో చూడండి.

ఇది కూడా చూడండి : నాసా కన్నాముందే హనుమాన్ చాలీసాలో చెప్పారు

ఇది కూడా చూడండి : ఈ రెండు రోజుల్లో అప్పు ఇవ్వకూడదా ?

ఇది కూడా చూడండి : మూఢనమ్మకాలు వాటి వెనుక లాజిక్

1/9 Pages

ప్రతిమ లో దైవత్వం

ఉదయాన్నే లేచి దేవుడి ఉంగరాన్ని కళ్ళకు అద్దుకోవడం, దండం పెట్టుకోవటం లాంటివి చేస్తాము. ఆ ప్రతిమ లలో దైవత్వం ఉందని నమ్ముతాము. కానీ ఉంగరాన్ని దరించ వలసిన విధంగా ధరించాకపోతే వ్యర్ధం అని కొంతమంది పండితులు అంటున్నారు. 

English summary

In this article, we discuss about how to wear God Ring. Here we placed some precautions also.