చనిపోయిన తరువాత కూడా ప్రాణంతో ఉండేవి

Human body parts alive after death

02:54 PM ON 18th April, 2016 By Mirchi Vilas

Human body parts alive after death

మానవ శరీంరంలో చనిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని భాగాలు ప్రాణంతో ఉంటాయి. చాలామంది తాము చనిపోయిన తరువాత తమ శరీరభాగాలను దానం చేస్తారు. తాము చనిపోయి కూడా ఇతరులలో జీవించి ఉంటారు. మన శరీరంలో చనిపోయాక కూడా జీవించి ఉండే భాగాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది కదూ...అయితే ప్రాణంతో ఉండే భాగాలు ఎంత సేపు ప్రాణంతో ఉంటాయి అనే వివరాలు ఇక్కడ పొందుపరిచాం చూడండి.

ఇది కుడా చదవండి: ఊహకు అందని వింత ప్రదేశాలు

ఇది కుడా చదవండి: మెదడు గురించి 10 ఆసక్తికరమైన నిజాలు

ఇది కుడా చదవండి: పేరు లో మొదటి అక్షరం ఏం చెప్తుంది ?

1/8 Pages

కన్నులు

నయనం ప్రధానం అన్నారు. కన్ను కాంతిని గుర్తించి నేత్ర నరాల ద్వారా మెదడుకి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఇదే ముఖ్యమైన జ్ఞానేంద్రియం ఇవి మనిషి చనిపోయిన తరువాత 31 నిమిషాల పాటు ప్రాణంతో ఉంటాయి.

English summary

This article says about Human body parts alive after death. Most organs of our body can live longer even after its actual body's death.