మానవుడు సృష్టించిన జంతువులు

Hybrid Animals That Created By Human

02:40 PM ON 9th January, 2016 By Mirchi Vilas

Hybrid Animals That Created By Human

మానవుడు తలచుకుంటే సాధించలేనిదంటూ ఏమి లేదు. చంద్రుడి మీదకు వెళ్ళాలన్న కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చెయ్యాలన్నా ఇలా సృష్టికి ప్రతి సృష్టి ని సృష్టించ గల సమర్ధుడు మానవుడు. కేవలం ఆవిష్కరణలతోనే కాక కొత్త కొత్త జీవులను సైతం సృష్టించి ఔరా అనిపించారు. ఇలా శాస్త్రవేత్తలు సృస్టించిన కొత్త జీవులను ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/11 Pages

లైగర్ ( సింహము -  పులి )

English summary

Here are some animals who created by the humans