ఇంఫాల్ లో భూకంపం మిగిల్చిన నష్టం

Imphala Earthquake Pictures

04:02 PM ON 4th January, 2016 By Mirchi Vilas

Imphala Earthquake Pictures

ఈరోజు తెలవారుజామున భారత ఈశాన్య రాష్ట్రంలో భూకంపం సృష్టించిన విధ్వంసం. 

1/7 Pages

ఈశాన్య భారత రాష్ట్రం మణిపూర్ లోని ఇంఫాల్ లో భూకంపం ధాటికి కూలిపోయిన ఒక భవనం గోడను ప్రజలు పని చేస్తున్న  దృశ్యం.

English summary

Here are some pictures of the earthquake occured in Imphala.