అమ్మాయిల గురించి కొన్ని ఆసక్తి కరమైన విషయాలు

Interesting facts about girls

11:47 AM ON 6th April, 2016 By Mirchi Vilas

Interesting facts about girls

అబ్బాయిలతో పోల్చి చూస్తే అమ్మాయిలకు కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. సాధారణం గా అమ్మాయిలు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. కొంచెం భయం కలిగించే విషయాన్నీ ఏమి చుసిన చిన్నపిల్లలా బయపడిపోతారు. అలాంటి సున్నితమైన అమ్మాయిల గురించి కొన్ని ఆసక్తి కరమైన విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇది కూడా చదవండి :దేవుని గదిలో ఎన్ని విగ్రహాలను ఉంచి పూజ చేయాలి

ఇది కూడా చదవండి :కలలో సముద్రం కనిపిస్తే..

ఇది కూడా చదవండి:ప్రపంచాన్ని వణికించిన సంఘటనలు

1/11 Pages

అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకంటే రెండింతలు ఎక్కువ గా మాట్లాడుతారట.

English summary

Girls enjoy talking about what they feel. Music, poetry, drawing sand writing is ways of expressing themselves.