రామరాజ్యం అని ఎందుకంటారో తెలుసా?

Interesting Facts About Ramarajyam

11:11 AM ON 7th December, 2016 By Mirchi Vilas

Interesting Facts About Ramarajyam

మనవాళ్ళు చాలామంది రామరాజ్యం అంటూ ఉంటారు. రాజకీయ నేతలు కూడా తాము గెలిస్తే రామరాజ్యం తెస్తామని అంటుంటారు. ఇంతకీ రామరాజ్యం అని ఎందుకంటారు? అంతగా రామరాజ్యాన్ని పేరు ఎందుకువచ్చిందో తెలుసుకుందాం.

సాక్షాత్తు వైకుంఠనాధుడు శ్రీ మహావిష్ణువు భూమిపై శ్రీరామచంద్రుడిగా జన్మించాడు. ప్రజాపాలన ఎలా చేయాలో స్వయంగా నిర్వహించి యావత్‌ విశ్వానికి ఆదర్శంగా నిలిచాడు. అందుకనే త్రేతాయుగం గడిచి వేల సంవత్సరాలు పూర్తయినా ఇప్పటికీ రామరాజ్యం అని తలుచుకుంటాం. ఇంతకీ  వాల్మీకీ రామాయణంలోని యుద్ధకాండంలో రామరాజ్య వర్ణన ఉంది.

1/9 Pages

జగదభిరాముడు కోసల దేశాన్ని పాలించాడు. ఆయన పాలనలో వివాహిత మహిళలకు వైధవ్యం వుండేదికాదు.

English summary

Interesting Facts About Ramarajyam. Rama is the central figure of the Hindu epic Ramayana.Rama is one of the many deities in Hinduism.