సృష్టిలో తొలి భార్యాభర్తలు ... మనకు తెలీని రహస్యాలు

Interesting Facts About Shiva And Parvati Relationship

12:58 PM ON 15th September, 2016 By Mirchi Vilas

Interesting Facts About Shiva And Parvati Relationship

మన సృష్టి అనంతమైనది. ఎన్నో కోట్ల జీవరాశులు జీవిస్తున్నాయి. గాలి, నీరు, అగ్ని , వాయువు , భూమి , ఆకాశం .. ఈ ఐదూ పంచభూతాలు. ప్రక్రుతి స్త్రీ వంటిది, నేను పురుషుడిని అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతలో స్పష్టంగా చెప్పాడు కూడా. అయితే ఈ సృష్టిలో ముందు ఎవరు , తొలి భార్యా భర్తలు ఎవరు ఇలాంటి సందేహాలు రావచ్చు. అయితే వాటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే.

1/10 Pages

ముందు పుట్టింది నీరు ..

సృష్టిలో మొదట పుట్టింది నీరు. ఇక నారా అంటే నీరని అర్థం. నీటినుండి పుట్టినవాడే నారాయణుడు.

English summary

Interesting Facts About Lord Shiva And Parvati Relationship.