మరణానికి ముందు యమధర్మరాజు ఈ 4 సూచనలు పంపుతాడట

Lord Yama Dharma Raju that send 4 symptoms before death

12:57 PM ON 23rd June, 2016 By Mirchi Vilas

Lord Yama Dharma Raju that send 4 symptoms before death

జన్మించిన వారు మరణించక తప్పదు, మరణించిన వారు జన్మించక తప్పదు అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు. అంటే సృష్టిలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్క ప్రాణి ఏదో ఒక సమయంలో చనిపోక తప్పదు. కాకపోతే కొందరు ముందు చనిపోతారు, ఇంకొందరు వెనుక చనిపోతారు అంతే. హిందూ పురాణాల ప్రకారం యమధర్మరాజు ఆయువు ముగిసాక జీవులు యొక్క ప్రాణాలను తీసుకుని పోతాడని చెబుతారు. అయితే జీవులు ప్రాణాలను తీసుకెళ్లడానికి, వారు చనిపోవటానికి ముందే యముడు కొన్ని మరణ సూచనలను పంపుతాడట. వాటిని ఎలా తెలుసుకోవచ్చో వివరించే ఓ కథను గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఆ కథలోకి వెళ్తే..

1/6 Pages

యమునా నది వడ్డున అమృతుడనే వ్యక్తి నివసించే వాడు..

పురాణ కాలంలో యమునా నది వడ్డున అమృతుడనే వ్యక్తి నివసించే వాడు. అయితే ఒకానొక సందర్భంలో అతనికి మరణ భయం పట్టుకుంటుంది. మృత్యువు ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎలా తాను చనిపోతాడో తలచుకుని రోజూ భయపడేవాడు. దీంతో అతను యముడు ప్రత్యక్షమవ్వడం కోసం ఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో యముడు ప్రత్యక్షమై ఏం వరం కావాలో కోరుకోమని అడగ్గా అందుకు అమృతుడు తాను ఎప్పుడు చనిపోతాడో, అందుకు ముందు ఎలాంటి సూచనలు వస్తాయో తనకు తెలుపాలని కోరుతాడు. అలా సూచనలు ఇస్తే తాను జాగ్రత్త పడి తన బాధ్యతలను అన్నింటినీ అందరికీ అప్పజెప్పవచ్చని నా ఆలోచన అని యముడికి చెప్తాడు.

English summary

Lord Yama Dharma Raju that send 4 symptoms before death