మన శరీరంలో ఆశ్చర్యానికి గురి చేసే శక్తి సామర్ధ్యాలు

Mind blowing Abilities of The Human Body

10:38 AM ON 3rd March, 2016 By Mirchi Vilas

Mind blowing Abilities of The Human Body

మానవ శరీరం అనేక రహస్యాలతో కూడిన అద్భుతమైన స్వభావం కలది. మనం దానిని అర్ధం చేసుకోవటం చాలా కష్టం. అయితే దానిని అర్ధం చేసుకుంటే చాలా మనోహరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అటువంటి మానవ శరీరం యొక్క వింతలు మరియు నిజాల గురించి తెలుసుకుందాం.

1/13 Pages

1. జీర్ణకోశంలోని కణాలు స్రవించే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం చర్మంపై పడితే కాలి రంద్రం ఏర్పడుతుంది.

English summary

In this article, we have listed about Abilities of The Human Body. Stomach cells secrete hydrochloric acid which could burn a hole on your skin.