ఎప్పటికీ మారని కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు

Never changes beliefs from India

07:07 PM ON 22nd January, 2016 By Mirchi Vilas

Never changes beliefs from India

భారతీయులు చాలా మూఢ నమ్మకాలను ఫాలో అవుతారు. అందరూ కాకపోయిన కొంత మంది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అయిపోతారు. కొన్ని ఆచారాలను గుడ్డిగా నమ్ముతారు. అలాంటి ఆచారాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/26 Pages

1. హిందువులు గోర్లుని, జుట్టుని మంగళవారం, శుక్రవారం నాడు కత్తిరించరు. ఒకవేళ అలా కత్తిరిస్తే దురదృష్టం వెంటాడుతుందని వారి నమ్మకం.

English summary

Here are the list of Never changes beliefs from India. Hindus believe that it's inauspicious to cut hair and nails on Saturday because it angers planet Saturn