దేవుని గదిలో ఎన్ని విగ్రహాలను ఉంచి పూజ చేయాలి

Number of statue of auspicious god at home

06:14 PM ON 5th April, 2016 By Mirchi Vilas

Number of statue of auspicious god at home

ఇంటిలో విగ్రహారాధన: ఇతర మతాలలో వలే కాకుండా హిందువులు విగ్రహారాదన చేస్తారు. దేవుని అవతారంగా విగ్రహాలను పూజిస్తారు. ఇంటిలో ప్రత్యేకంగా ఒక దేవుడి గదిని ఏర్పాటు చేసి, అక్కడ విగ్రహాలను పెట్టి భక్తితో పూజలు చేస్తారు.

ఇవి కుడా చదవండి: 

ధ్యానం చేస్తే అవగాహన పెరుగుతుందా ?

ప్రపంచాన్ని వణికించిన సంఘటనలు

పూరిజగన్నాథుని ఆలయం గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు

1/13 Pages

హిందువులు విగ్రహారాధనను ఎందుకు నమ్ముతారు?

దేవుడు వారి జీవితాల్లో అంతులేని బలం మరియు శక్తిని ఇస్తాడని నమ్మకం. అలాగే సమస్యల నుండి బయట పడటానికి సహాయం మరియు చెడు చేయకుండా మనస్సులో భయాన్ని కలిగిస్తారు.

English summary

Never place a temple inside the bedroom of a couple, instead dedicate a separate room around the house.