ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద వస్తువులు

Photos of biggest things in world

05:17 PM ON 19th January, 2016 By Mirchi Vilas

Photos of biggest things in world

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దవైన మనుషులు సృష్టించిన వస్తువులను ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/11 Pages

పవర్ స్టేషన్


దాదాపు 20 ఏళ్ళ పాటు చైనా ప్రభుత్వం నిర్మించిన త్రీ గోర్జేస్ డామ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదిగా రికార్డు సృష్టించింది. 

English summary

Here are some Photos Of Biggest things in world.There were many weird thing this in this list