జీవితం యొక్క నగ్న సత్యాలు

Physiological facts

12:48 PM ON 14th March, 2016 By Mirchi Vilas

Physiological facts
1/11 Pages

ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో బిజీగా ఉన్నా మీ గురించి ఆరాతీస్తున్నాడంటే కచ్చితంగా ఆవ్యక్తి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారని అర్ధం.

English summary

Here Things Psychology Tells You About Yourself. Like when someone eats in an abnormal way, be sure that person is always in tension