కాణిపాక వినాయకుడి గురించి తెలీని నిజాలు

Real facts about Kanipaka Varasiddhi Vinayaka

05:56 PM ON 3rd September, 2016 By Mirchi Vilas

Real facts about Kanipaka Varasiddhi Vinayaka

తిరుపతి వెళ్తే, తప్పనిసరిగా కాణిపాకం వెళ్తారు. చాలామంది చేసే పని ఇది. కోరిన కోరికలు తీర్చే వరసిద్ధి వినాయకుడు అక్కడ కొలువై వున్నాడు. ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఆలయం ఇది. అయితే కాణిపాకం వినాయకుడి గురించి మనకు తెలీని కొన్ని నిజాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం..

1/9 Pages

వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర...


వరసిద్ధుడి ఆలయం సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ఉంది.

English summary

Real facts about Kanipaka Varasiddhi Vinayaka