క్లాస్ రూమ్ లో స్టూడెంట్ తో సెక్స్ చేస్తూ దొరికేసిన టీచర్(వీడియో)

Teacher romance with student in classroom

10:13 AM ON 24th May, 2016 By Mirchi Vilas

Teacher romance with student in classroom

ఒకప్పుడు గురువంటే విద్యా బుద్ధులను నేర్పించేవాడని, మంచి నడవడిక నేర్పించే వాడని చెప్పే వారు. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం గురవంటే తమ శిష్యుల పైనే మనసు పడటం, వాళ్ళతో సెక్స్ చెయ్యడం లాంటివి చేస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే..

1/4 Pages

చైనాకి చెందిన ఛాంగ్వా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ తన స్టూడెంట్ తో సెక్స్ చేసాడు. అంతే కాదు ఆ సెక్స్ చేసింది మరెక్కడో కాదు ఏకంగా క్లాస్ రూమ్ లోనే సెక్స్ చేసారు. అయితే వాళ్ళు సెక్స్ చేస్తుండగా ఎవరో అఘ్నాత వ్యక్తి వాళ్లకి తెలియకుండా ఫోన్ లో వీడియో తీసాడు.

English summary

Teacher romance with student in classroom