ఇంతకీ అమ్మాయిలకు ఇలాంటి అబ్బాయిలే కావాలట

The 10 Qualities In Which Women Want In Men

12:30 PM ON 22nd December, 2016 By Mirchi Vilas

సాధారణంగా ఎలాంటి అబ్బాయిలను అమ్మాయిలు ఇష్టపడతారో చెప్పేయొచ్చు. కానీ కొంతమంది కొంచెం డిఫరెంట్ గా వుంటారు. వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరు. కానీ కామన్ గా చూస్తేమాత్రం చాలామంది అమ్మాయిలు ఇష్టపడే అబ్బాయిలు ఇలా ఉండాలంట.

4/11 Pages

4. మనిషి నిజాయితీగా ఉండడంతో పాటూ ఆర్థికంగా, సామాజికంగా భరోసా ఇచ్చేలా ఉండాలట.

English summary

Here are some of the qualities in which women want in her men. Men should be punchual and he should be remember good as much as bad and etc.