ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ తీసిన అద్భుతమైన ఫోటోలు

The International Space Station took some awe-inspiring images of the Earth'

03:59 PM ON 30th December, 2015 By Mirchi Vilas

The International Space Station took some awe-inspiring images of the Earth'

ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ భూమి యొక్క ఉపరితలాన్ని కొన్ని ఫోటోలు తీసింది వాటిలో కొన్ని అద్భుతమైన  ఫోటోలను ఇప్పుడు చూద్దాం. 

1/12 Pages

1. రాత్రి సమయంలో ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తున్న ఇండియా - పాకిస్తాన్ సరిహద్దు.  

English summary

The International Space Station took some awe-inspiring images of the Earth's surface