ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన ముఖం ఈమెదే!

The most beautiful face in world

12:44 PM ON 12th September, 2016 By Mirchi Vilas

The most beautiful face in world

ఎవడి గొడవ వాడిది, ఎవడి ప్రచారం వాడిది, ఎవడి వృత్తి వాడిది. బతకాలంటే ఏదోటి చేయాలి కదా. ఇంతకీ విషయం ఏమంటే, ప్రపంచంలో ఎవరి ముఖం కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదని ప్రపంచంలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ సర్జన్ లంతా అంటారట. ఇలా అనకపోతే వారి పొట్ట నిండదు కదా! అనే మాట వినిపిస్తోంది. అందుకే ఎంత అందమైన ముఖంలోనైనా వీరికి ఏదో ఒక లోపం కనిపిస్తుందని అంటారు. మరి ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ల ప్రకారం ప్రపంచంలో ఏదో ఒక పర్ఫెక్ట్ ముఖం ఉండే వుంటుందనే సందేహం మీకు వచ్చి ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు అదే విషయానికి వస్తే, సెలబ్రిటీలలో అందంగా ఉండే 9 మంది నుండి సేకరించిన కొన్ని ముఖ భాగాలతో ఒక ఊహా చిత్రం చేశారు... అదే ఈ కింద ఉన్న ఫోటో. ఏ ఏ భాగాలు ఏ సెలబ్రిటీలవో ఇక్కడ చూడండి..

1/11 Pages

Jennifer Lopez: (Eyebrows)

English summary

The most beautiful face in world