ఈ 3 వస్తువుల్లో మీరు ఏ టైపు.?

These Things Says Which Type Of People You Was

12:47 PM ON 14th July, 2016 By Mirchi Vilas

These Things Says Which Type Of People You Was

ఈ లోకంలో వుండే వస్తువులను పోలి మనుషుల మనస్తత్వాన్ని అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అంచనా వేయవవచ్చు. ఇక మనుషుల తీరును బట్టి జంతువులతో, వస్తువులతో పోల్చడం సహజంగా చూస్తుంటాం. ఇంతకీ విషయం ఏమంటే, బంగాళాదుంప, కోడి గుడ్డు, కాఫీగింజ ..ఈ మూడు వస్తువులు, మనుషుల నైజాన్ని, కష్టాల్లో వారి బిహేవియర్ ను వివరిస్తాయ్. అవును నిజం. అవునో కాదో ఓ సారి చూసాక చెప్పండి. అప్పుడు మీరు ఇందులో ఏ టైపో తెలుస్తుంది....

1/15 Pages

ఓ ఆలుగడ ,కోడిగుడ్డు, కాఫీగింజ ... ఈ మూడు వస్తువుల గురించి ముందుగా తెల్సుకుందాం. రామాపురం అనే ఓ ఊళ్ళో సింహాచలం అనే ఓ తాత దగ్గర ఓ మాయ కుండ ఉంది.అందులో నీళ్లను పోయగానే వెంటనే మరిగిపోతుంటాయ్.! ఒక రోజు మనోజ్, సురేష్ , విష్ణు అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆ తాత ఇంటికి వచ్చారు.

English summary

One of the old man says that with the use of these Things Says Which Type Of People You Was. The old man was compared with Potato,Onion,Coffee Beans.