భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయకూడని పనులు 

Things should follow when wife is pregnant

12:52 PM ON 2nd May, 2016 By Mirchi Vilas

Things should follow when wife is pregnant

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త కొన్ని ఆచారాలు పాటించాలి. అంతే కాదు భార్య కోరికమేరకు నడుచుకోవాలి. ఆమెకు ఏది ప్రీతికరమైనదో తెలుసుకుని ఆ వస్తువులను తెచ్చిపెట్టాలి. ఆమె సంతోషంగా ఉంటే ఆమె కడుపులోని బిడ్డకూడా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అలాగే భర్త చేయకూడని ఆచారాలు కూడా మన హిందూ సంప్రదాయాలలో ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఇది కూడా చూడండి : దేవుడు ఉంగారాన్ని ఎలా ధరించాలి?

ఇది కూడా చూడండి : ప్రముఖులు వారి చిన్ననాటి ఫొటోలు

ఇది కూడా చూడండి : కొత్త ప్లేసులో నిద్ర ఎందుకు పట్టదో తెలుసా?

1/9 Pages

కోరిన వస్తువులు

గర్భిణీ స్త్రీలు కోరిన కోరికలు తీర్చడం భర్త ముఖ్య ధర్మం. అలా చేయడం వల్ల  చిరాయుష్మంతుడగు పుత్రుడు జన్మిస్తాడట. భార్య కోరికలు తీర్చకపోతే దోషము కల్గునట. 

English summary

In this article, we have listed about things should should follow when wife is pregnant.