వేసవికాలంలో జుట్టు సంరక్షణ కోసం ముఖ్యమైన చిట్కాలు

Tips for summer hair care

09:19 AM ON 26th March, 2016 By Mirchi Vilas

Tips for summer hair care

వేసవికాలంలో జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహజమైన మరియు రసాయనాలు లేని పద్దతులను ఉపయోగించండి. వేసవికాలంలో సహజమైన జుట్టు కోసం కొన్ని నియమాలను పాటించాలి.  సూర్యుడు మరియు తేమ నుండి జుట్టును ఎలా సంరక్షించుకోవలో తెలుసుకుందాం.

1/11 Pages

1. కవర్ చేయాలి

ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా తలను కవర్ చేస్తూ కండువా లేదా టోపీని పెట్టుకోవాలి. జుట్టులో తేమను ఉంచి  UV కిరణాల నుండి రక్షిస్తుంది. అంతేకాక గాలి వలన జుట్టుకు కలిగే నష్టాన్ని టోపీ నివారిస్తుంది.

English summary

Use a scarf or hat to cover your head when you’re out in the sun. Not only does this provide extra UV protection, but it also helps your scalp to retain moisture.