చరిత్రలో ఈరోజుకి ఉన్న ప్రాధాన్యత

Today importance in history

04:34 PM ON 22nd April, 2016 By Mirchi Vilas

Today importance in history

ఏప్రిల్ 22, క్యాలెండర్‌ ప్రకారము చరిత్ర లో నేడు చాలా సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యం గా ఈరోజు ప్రపంచ ధరిత్రి దినోత్సవం.1970  లో ఈరోజు ఐక్యరాజ్యసమితి ధరిత్రీ దినోత్సవం గా ప్రకటించింది. మొదటి ధరిత్రీ దినోత్సవం 1970 లో మొదలయింది. మనం భూమిని సస్యస్యామలం గా పరిరక్షించుకోవాలి. ఈ భూమి మీద జీవించే ప్రతి ప్రాణిని పరిరక్షించుకోవాలి. దానికోసం మనం కొన్ని మనకు తోచిన పనులను  చేయాలి. మొక్కలు నాటడం. నీళ్ళు వృధా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇంకా చరిత్రలో చాలా సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం..

ఇది కుడా చదవండి: ఇంటి పై గుడినీడ పడకూడదా ?

ఇది కుడా చదవండి: మూఢనమ్మకాలు వాటి వెనుక లాజిక్

ఇది కుడా చదవండి: శ్రీవారి గడ్డం కింద మచ్చ ఎలా పడిందో తెలుసా ?

1/15 Pages

1912 లో  ఇదే రోజున ప్రావ్దా (Pravda), సోవియట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారిక పత్రిక ప్రచురణ ప్రారంభించబడినది.

English summary

Today importance in history