యూ ట్యూబ్ గురించి కొన్ని నిజాలు

Unknown facts about YouTube

12:40 PM ON 11th February, 2016 By Mirchi Vilas

Unknown facts about YouTube
1/24 Pages

1. పేపాల్ మాజీ ఉద్యోగులు అయిన చాడ్ హార్లీ, స్టీవెన్ చెన్ మరియు జావేద్ కరీం లు యూ ట్యూబ్ అనే ఆన్లైన్ కామర్స్ వెబ్సైట్ ని స్థాపించారు. వారు ఫిబ్రవరి 2005 లో డొమైన్ పేరును  నమోదు చేసారు. అయితే అధికారికంగా మాత్రం డిసెంబర్ నెలలో ప్రారంభించారు.

English summary

In this article, we have listed Unknown facts about YouTube. YouTube is the second largest search engine after Google