కళ్ళు-కనుబొమ్మలను బట్టి వక్తిత్వం చెప్పేయొచ్చా?

We can tell mentality with eyes and eye brows

03:43 PM ON 6th August, 2016 By Mirchi Vilas

We can tell mentality with eyes and eye brows

మనిషి అందచందాలు మొదట కళ్ళను బట్టే చెప్పవచ్చు. కళ్లు మన శరీరంలో కీలకమే కాదు వ్యక్తిత్వాన్నీ ప్రతిభింబిస్తాయి. కళ్లు, కనుబొమ్మలను చూసి ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి వాళ్ళో కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంది. కళ్లు చెప్పే మనస్తత్వానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు పరిశీలిద్దాం ..

1/10 Pages

కళ్లు పెద్దగా ఉండే అమ్మాయిలు...


కళ్లు పెద్దగా ఉండే అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతురాలు. డామినేటింగ్ నేచర్ కలిగి ఉంటారు. సమాజంలో గౌరవించబడతారు.

English summary

We can tell mentality with eyes and eye brows