మనవాళ్లలో ఎప్పుడూ కనిపించే వింత లక్షణాలు

Weird qualities of our Indians

01:25 PM ON 8th October, 2016 By Mirchi Vilas

Weird qualities of our Indians

భారతీయులు ఏ విషయంలోనూ ఇతరులకు తీసిపోరు కానీ కొందరు కొన్ని విషయాల్లో కొంచెం కక్కుర్తి ప్రదర్శిస్తారు. మరికొందరు నిర్లక్ష్యం చూపిస్తారు. ఇంకొందరు ఎబ్బెట్టుగా వ్యవహరిస్తారు. రకరకాల జానాలున్నారు మరి. తరచూ మనం చూసే కొన్ని సంఘటనలను బట్టి, పక్కా భారతీయుని లక్షణాలని భావించవచ్చు. అవేమిటో చూద్దాం..

1/11 Pages

1. హోటల్ లో భోజనం తరువాత గుప్పిళ్ళ నిండా సోంప్ తినడం

English summary

Weird qualities of our Indians