మధ్యతరగతి మినీ కోర్కెలు

What do you want to do before dying?

10:57 AM ON 10th February, 2016 By Mirchi Vilas

What do you want to do before dying?

జీవితంలో ప్రతీ ఒక్కరికీ తాము చనిపోయేలోగా కొన్ని పనులు చేయాలి, కొన్ని ప్రదేశాలు చూడాలి అంతే కాకుండా కొన్ని గోల్స్‌ రీచ్‌ అవ్వాలని ఉంటుంది. సామాన్య మనిషి చిన్నిచిన్ని ఆశలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1/31 Pages

1. ప్రపంచంలో అన్ని దేవాలయాలను చూసేయాలి అనుకుంటారు కొంతమంది.

English summary

Here are the some interesting unusual last wishes. We all have things we want to do before we die. I’m sure people’s lists include them on this list.