శివలింగం రూపం వెనక ఉన్న గణిత శాస్త్రం

What is the meaning of Shivalingam shape

04:18 PM ON 9th April, 2016 By Mirchi Vilas

What is the meaning of Shivalingam shape

శివ లింగం విషయానికి వచ్చేసరికి అనేక విశేషార్దాలు ఉన్నాయి. ఈ అర్ధాల్లో అనేక అపార్ధాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు గణిత శాస్త్రం ప్రకారం శివ లింగం ఆకారం గురించి చర్చిద్దాం.

1/10 Pages

శివ లింగం ఆకారం

మనం సాదారణంగా శివలింగాన్ని ఏ ఆకారంలో చూస్తాం? మనం సాదారణంగా ఏ గుడిలోనైన దీర్ఘవృత్తభం లేదా ఒక గుడ్డు ఆకారంలో చూస్తూ ఉంటాం. మనం దేవాలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలలో ఈ విధంగానే చూస్తాం.

English summary

Here we will talk about the shape of Shivalingam from the point of view of Mathematics.